Juraj Benko

Človek, študent, amatérsky fotograf

Volám sa Juraj Benko a som študent ZŠ s MŠ Hrušov. Som žiak 9. triedy a pred nedávnom som bol prijatý na SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici. Mám 2 sestry, obe sú odo mňa staršie. Baví ma úprava videí a fotografii a taktiež všetky nové technológie.

Bola to sobota 9.6.2018 keď sa dve družstvá dobrovoľných hasičov z Hrušova, vydali na cestu do dediny Poniky, kde sa mala uskutočniť krajská súťaž hry Plameň. Všetci sa zhromaždili pred Hasičskou zbrojnicou na Hrušove o 5:50 a o 6:00 vyrazili smerom na Poniky. Cestou to dobre nevyzeralo, takmer celý čas pršalo, ale keď družstvá prechádzali cez ...

Počas 9 rokov za ktorých sme boli v tejto škole sa nám nahromadili mnohé spomienky: dobré ale aj zlé. Tu by som chcel spomenúť iba tie dobré keďže na tie zlé sa väčšinou spomína v zlom (pochopiteľne). Väčšinou si pamätám hlavne zážitky z výletov, tých zo školy je príliš veľa a tak sa všetky do ľudskej pamäte popri...